Zakres badań przeprowadzanych na stacji kontroli pojazdów

samochód na podnośnikuZakres badań przeprowadzanych podczas przeglądu rejestracyjnego jest niemal taki sam w przypadku wszystkich pojazdów. Jednak w przypadku bardziej zaawansowanej diagnostyki samochodowej do każdego pojazdu musi zostać dobrana odpowiednia metoda badania.

Podstawowe badania techniczne samochodów do 3,5 tony obejmują sprawdzenie stanu ogumienia, podwozia i zawieszenia pojazdu oraz sprawności układu hamulcowego przedniego, układu wydechowego, a także układu kierowniczego.

W przypadku badań technicznych samochodów zasilanych gazem sprawdzamy sprawność zamontowanych w pojeździe instalacji gazowych. Do wykonania przeglądu potrzebny jest wyciąg świadectwa homologacji (wystawiany przez właściciela homologacji i potwierdzony przez zakład montujący instalację) oraz pozwolenie na zbiornik gazu płynnego potwierdzające spełnienie wymagań technicznych przez zbiornik.

Do pierwszej rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy konieczne jest przeprowadzenie podstawowego przeglądu samochodu pod kątem spełniania norm obowiązujących w Polsce oraz ogólnego stanu technicznego pojazdu. Aby pojazd został dopuszczony do ruchu, należy skompletować odpowiednie dokumenty takie jak: wniosek o rejestrację pojazdu, dowód własności pojazdu, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (wydawane przez stację kontroli pojazdów), dotychczasowy dowód rejestracyjny (lub inny dokument potwierdzający rejestrację za granicą), dowód odprawy celnej (potwierdzający, że pojazd został sprowadzony z terytorium innego państwa). Dokumenty sporządzone w obcym języku musi zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, a jako alternatywę można przedstawić zaświadczenie wydane przez odpowiednie organy potwierdzające uiszczenie podatków od towarów i usług, jeśli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa, wobec którego wyżej wymieniony obowiązek nie występuje. Z tymi procedurami wiąże się również obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej – rejestracyjna (w skład której wchodzi pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, nalepka kontrolna na szybę pojazdu, komplet znaków legalizacyjnych, tablice rejestracyjne oraz karta pojazdu) oraz ewidencyjna (pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, zalegalizowane tablice rejestracyjne, nalepka kontrolna oraz karta pojazdu). Cenniki aktualnych opłat manipulacyjnych można otrzymać w powiatowych wydziałach komunikacji.

Zajmujemy się legalizacją haków holowniczych. Okresowa kontrola zainstalowanych haków holowniczych w pojazdach oraz dokonanie odpowiednich wpisów do dowodu rejestracyjnego to część oferty. Nasz warsztat samochodowy montuje haki holownicze, a na stacji diagnostycznej zajmiemy się kontrolą stanu technicznego haków holowniczych. W zależności od potrzeb klienta doradzamy zamontowanie odpowiednich haków holowniczych o odpowiednim udźwigu maksymalnym. Zbyt duże obciążenie haka może prowadzić do obluzowania mocowania.
Wykonujemy przeglądy po wypadkowe. Jeśli mieliśmy wypadek na drodze, to konieczne będzie przeprowadzenie badań technicznych pojazdu. Warto zwrócić się z prośbą do policji podczas spisywania zaświadczenie o kolizji o wyszczególnienie uszkodzeń pojazdu.
Zgodnie z przepisami można przekwalifikować pojazd, czyli zmienić jego rodzaj.

 

Usługi na najwyższym poziomie w atrakcyjnej cenie

Czytaj więcej